Bc. Kristýna Chmelinová

Diplomová práce

Haagská úmluva o civilněprávních aspektech únosů dětí a Evropská úmluva o lidských právech

The Hague Convention on Civil Aspects of Child Abduction and the European Convention on Human Rights
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá lidsko-právními aspekty mezinárodních únosů dětí. Cílem je zodpovědět otázku, jak může aplikace Haagské úmluvy o civilněprávních aspektech mezinárodních únosů dětí naplňovat práva garantovaná Evropskou úmluvou o lidských právech, resp. čím je může porušovat (jedná se o právo na respektování rodinného života a právo na spravedlivý proces). Využita k tomu bude analýza …více
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with human rights aspects of international child abduction. The aim is to answer the question how the Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction can implement the rights guaranteed in European Convention on Human Rights, or how it can violate them (concretely the right to respect for family life and the right to fair trial). To achieve the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta