Eva Šulcová

Bakalářská práce

Manažerské metody ve veřejné správě - Společný hodnotící rámec (CAF - Common Assessment Framework)

Managerial methods used in a public service - Common Assessment Framework
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představení vybraných manažerských metod využívaných ve veřejné správě ke zvyšování kvality řízení a poskytovaných veřejných služeb, přičemž zaostřeno je na Společný hodnotící rámec (CAF {--} Common Assessment Framework). Teoretická část bakalářské práce se věnuje specifikaci managementu veřejné správy, kvality ve veřejné správě a vybraným manažerským metodám se zaměřením …více
Abstract:
The purpose of this bachelor work is to show the selection of different managerial methods used in a public service to increase quality management and provided public services, whereas there is focused on the Common Assessment Framework (CAF). The general part of this bachelor work attends to a specification of a public administration management, a quality in a public administration and selected managerial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šimek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šulcová, Eva. Manažerské metody ve veřejné správě - Společný hodnotící rámec (CAF - Common Assessment Framework). Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Krizový management