Theses 

Advanced Internet Applications on Desktop – Bc. Martin Miko

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Bc. Martin Miko

Master's thesis

Advanced Internet Applications on Desktop

Advanced Internet Applications on Desktop

Abstract: Cieľom tejto práce je popis, analýza a porovnanie vybraných dôležitých platforiem bohatých Internetových aplikácií umožňujúcich ich inštaláciu a používanie, ako aplikácií operačných systémov. Analyzované platformy sú Adobe AIR pri použití rámca Adobe Flex a Microsoft Silveright. Sekundárny cieľ prace je demonštrácia možností ponúkaných Adobe AIR a ich porovnanie s vlastnosťami ponúkanými JavaScriptom. Práca navrhuje hodnotiacu metódu, umožňujúcu komplexné porovnanie tohoto typu platforiem. Metóda je založená na všeobecných používateľských a vvojárskych požiadavkách. Použitím navrhovanej metódy je vykonané porovnanie a vyhodnotenie uz skôr spomínaných platforiem. Druhá časť obsahuje jednoduchu implementáciu klienta pre video chat, ktorý demonštruje schopnosti aplikácií budovaných na platform AIR v spojeni s rámcom Adobe Flex.

Abstract: The aim of this work is to describe, analyse and compare selected important rich Internet application platforms that allow desktop deployment. Analysed platforms are Adobe AIR using applications built in Adobe Flex and Microsoft Silverlight. Secondary aim of this work is demonstration of capabilities offered by AIR framework and comparison of AIR applications to solutions based on JavaScript. This work proposes a benchmarking method that allows complex comparison of this type of platforms. Method is based on general requirements of users and developers. By using proposed methods, it compares before mentioned platforms and evaluates obtained results. The second part contains simple implementation of video chat client, which demonstrates capabilities of AIR - Flex applications.

Keywords: Adobe AIR, Microsoft Silverlight, rich Internet Application, desktop, comparison, benchmark, RIA

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marek Grác, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/2/2019 12:55, Week 7 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz