Theses 

Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex – Karel PEKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Výpočetní technika

Karel PEKA

Bakalářská práce

Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex

Creation of web applications by Rich Internet Application Adobe Flex

Anotace: Bakalářská práce se zaměří na vysvětlení funkcí a možností tvorby interaktivních aplikací v RIA Adobe Flex a taktéž na srovnání s obdobnými webovými technologiemi, jako například AJAX, Microsoft Silverlight nebo Adobe Flash. Vysvětlí rozdíl mezi ?obyčejnými? weby a Rich Internet Application (RIA) a tento rozdíl ukáže na sérii ukázkových příkladů zpracovaných v programu Adobe Flash Builder (prostředí pro tvorbu Flex aplikací). Dále bude zpracována aplikace většího rozsahu pro komplexní porozumnění možností a vlastností jednotlivých částí, zároveň též kvůli otestování podpory v aktuálních verzích prohlížečů Firefox, Opera a Chrome. Výsledky tohoto testování budou také součástí práce.

Abstract: Bachelor work focuses on explaining the functions and development of interactive applications in Adobe Flex RIA also compared to similar web technologies such as AJAX, Microsoft Silverlight or Adobe Flash. Explain the difference between "ordinary" sites and Rich Internet Application (RIA) and the difference shows a series of demonstration examples were processed in Adobe Flash Builder (environment for building Flex applications). Also will be created large-scale application for comprehensive understanding of the features and capabilities of individual components, while also testing the support for current versions of Firefox, Opera and Chrome. The results of this testing will also be part of the job.

Klíčová slova: Adobe Flex, Flash Builder, RIA, Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, MS Silverlight, Curl, AJAX, JavaFX, OpenLaszlo

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
  • Identifikátor: 19919

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Petr Pexa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PEKA, Karel. Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 1. 2019 15:20, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz