Bc. Jana HRKALÍKOVÁ

Diplomová práce

Diference rodičovských rolí v rodině se zdravým dítětem a v rodině s dítětem s mentálním postižením

Differences between Family with Healthy Child and Family with Mental Disabilities Child
Anotace:
Rodiny s dítětem s mentálním postižením zažijí po sdělení diagnózy zatěžkávací zkoušku, která může znamenat i rozpad rodiny. Zmíněné rodiny se musí vyrovnat s krizí, jejíž zvládnutí může být pro rodinu velmi posilujícím faktorem. Je jisté,že rodiny s dítětem s mentálním postižením fungují odlišně od rodin se zdravými dětmi. Narození dítěte s mentálním postižením zasáhne celou rodinu. Tato skutečnost …více
Abstract:
The families with a mental disability child go through the information of child´s diagnosis very hard test which can means even the marital break-up. These mentioned families should manage the crisis, but successful managing of this situation can be very strengthening element. The families with a mental disability child manifest in different way than the families with healthy children, because the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
Zveřejnit od: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRKALÍKOVÁ, Jana. Diference rodičovských rolí v rodině se zdravým dítětem a v rodině s dítětem s mentálním postižením. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 91an11 91an11/2
19. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 5. 2014
Bulanova, L.
20. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.