Lorretta Adu Gyamfi

Bakalářská práce

Hodnocení úspěchů cílů udržitelného rozvoje v západní Africe.

Evaluation of the sustainable development goals achievements in West Africa
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vztah mezi Indexem lidského rozvoje a vybranými cíli udržitelného rozvoje v Ghaně, Nigérii a Pobřeží slonoviny. Cílem je zjistit, zda existují nějaké dopady vybraných cílů udržitelného rozvoje na HDI pozitivně nebo negativně. Cíle zvolené pro studii jsou cíl dva, tj. Žádný hlad (zemědělský vývoz( % vývozu zboží), cíl 7 je cenově dostupná energie ( přístup k elektřině …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the relationship between Human Development Index and the selected Sustainable Development Goals in Ghana, Nigeria, and Ivory Coast. The aim is to determine if there are any impacts of the selected SDGs on HDI positively or negatively. The goals chosen for the study are goal two, i.e., No Hunger(Agricultural exports( % of merchandise exports), goal 7 is Affordable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Libor Grega
  • Oponent: Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií