Irena Fesjuková

Diplomová práce

Dějiny teorie překladu v Rusku se zřetelem k problematice nepřeložitelnosti

The History of Translation Theory in Russia with Regard to Issues of Untranslatability
Abstract:
The theme of this dissertation is ``The History of Translation Theory in Russia with Regard to Issues of Untranslatability``. The dissertation is divided into three chapters. The first chapter called ``A History and Translation Theory in Russia" covers the development from Kievan times to the present-day. I mainly concentrate on the most important periods and representatives of the main streams. The …více
Abstract:
Téma této diplomové práce je "Dějiny a teorie překladu v Rusku se zřetelem k problematice nepřeložitelnosti``. Diplomová práce je rozdělená na tři kapitoly. První kapitola se jmenuje Dějiny a teorie překladu v Rusku se zabývá vývojem od Kyjevské Rusi až po současnost. Soustředila jsem se na významná období a představitele hlavních proudů. Druhá kapitola této diplomové práce je věnována teorii nepřeložitelnosti …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedoucí: Zdeňka Vychodilová
  • Oponent: Helena Flídrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.