Adéla Horáková

Bakalářská práce

Zhodnocení dat dálkového průzkumu Země poskytovaných Evropskou unií

Evaluation of remote sensing data provided by the European Union
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním dat dálkového průzkumu Země poskytovaných Evropskou unií. Výsledkem práce je vytvoření map z dat poskytovaných družicí Seninel 1A a zhodnocení přínosů dálkového průzkumu.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the processing of remote sensing dats provided by the European Union. The reset of this paper are maps based on date acquired by the satelite Seninel-1A and by assessing the benefits of remote sensing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáková, Adéla. Zhodnocení dat dálkového průzkumu Země poskytovaných Evropskou unií. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní