Theses 

Příležitosti a hrozby rozvoje Moravsko-slezského kraje – Bc. Adéla Švanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adéla Švanová

Bakalářská práce

Příležitosti a hrozby rozvoje Moravsko-slezského kraje

Opportunities and threats for the development of the Moravian Silesian region

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Příležitosti a hrozby rozvoje Moravskoslezského kraje“ je analýza příležitostí a hrozeb, které mohou mít vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje. První část obsahuje základní charakteristiky Moravskoslezského kraje. Druhá část je zaměřena na srovnání Moravskoslezského kraje s ostatními kraji ČR a následně se sousedními zahraničními regiony. Ve třetí části jsou popsány pozitivní faktory rozvoje Moravskoslezského kraje. Čtvrtá část se soustředí na negativní faktory rozvoje kraje. Pátou část tvoří SWOT analýza Moravskoslezského kraje. Poslední část je zaměřena na strategii rozvoje kraje.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Opportunities and threats for the development of the Moravian-Silesia region” is an analysis of opportunities and threats that could affect the development of the Moravian-Silesian region. The first part contains the basic characteristics of the Moravian-Silesia region. The second part focuses on comparison of the Moravian-Silesian region with other regions of the Czech Republic and subsequently with neighboring foreign regions. In the third part there are positive factors for the development of the Moravian-Silesian region described. The fourth part focuses on the negative factors for the development of the region. The fifth part consists of a SWOT analysis of the Moravian-Silesian region. The last part is focused on the development strategy of the region.

Klíčová slova: Moravskoslezský kraj, rozvoj, příležitosti, hrozby, strategie rozvoje, Moravian – Silesia region, development, opportunities, threats, development strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz