Miroslava Valutová

Bachelor's thesis

Doplňkové penzijní spoření v České republice s důrazem na spoření generace milénia – je III. pilíř důchodového systému v ČR atraktivní pro generaci milénia?

Supplementary pension savings in the Czech Republic particularly with saving among so called millennial generation - Is it the third pillar in Czech Republic attractive for a millennial generation?
Abstract:
Práce se zabývá III. pilířem důchodového systému v České republice, zejména pak spořením generace milénia. V rámci teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a popsán důchodový systém v České republice a jeho historický vývoj. Cílem práce je posoudit, zda je pro generaci milénia III. pilíř důchodového systému atraktivní. Pomocí online dotazníkového šetření byl proveden výzkum, kterého se zúčastnilo …more
Abstract:
The thesis deals with the third pillar of the pension system in the Czech Republic, particularly with saving among so called millennial generation. Within the theoretical part the basic concepts are defined and the pension system in the Czech Republic is described with its historical development. The aim of the thesis is to assess whether the third pillar is attractive for a millennial generation or …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Zdenka Vostrovská
  • Reader: Vladimír Barák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73664