Andrea Šimánková

Bakalářská práce

Impact of Possible Catalan Independence on the Social Security System: The Case of Maternity Leave and Pension System

Dopad možné nezávislosti Katalánska na systém sociálního zabezpečení: Případ mateřské dovolené a penzijního systému
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá potenciálním dopadem možné nezávislosti Katalánska na jeho sociální zabezpečení, konkrétně na starobní důchod a mateřskou dovolenou. Katalánsko podniklo několik kroků k získání nezávislosti, včetně zorganizování nelegálního referenda, za něž je několik představitelů Katalánska žalováno za rebelii. Bakalářská práce zobrazuje, že by separace měla negativní dopad na sociální …více
Abstract:
This thesis deals with potential impact of Catalan possible independence on their social security system focusing on its specific aspects, retirement and maternity leave. Catalonia has made several moves towards reaching full independency, organizing an illegal referendum, which included several representatives being suited for rebellion. The thesis shows that the separation would have a negative impact …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: Petr Brabec
  • Oponent: Adéla Zubíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78319