Bc. Jana Francová

Diplomová práce

Romové a multikulturní prostředí v křesťanském sdružení Potters House v Brně

Roma people and multicultural environment in the Christian community Potters House Brno
Anotace:
Diplomová práce „Romové a multikulturní prostředí v křesťanském sdružení Potters house v Brně“ se skládá ze dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá stručnou historií Romů, dále postavením Romů jako národnostní menšiny, oblastí romské výchovy, rodiny a jejich kultury. Dále definuji pojmy jako náboženství, církev a sekta. Sekty dále vymezuji a popisuji jejich možné nebezpečí …více
Abstract:
Diploma thesis „Roma people and multicultural environment in the Christian community of Potters House Brno,“ consist of two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals briefly with history of the Roma, by the status of Roma as national minority, by Roma family and culture. It also defines terms such as religion, church and sect. In theoretical part I further describe communities and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta