Sabrina SCHWAB

Diplomová práce

Interkulturalitätserfahrungen und Integration in Aglaja Veteranyis "Warum das Kind in der Polenta kocht", Irena Brežnás "Die undankbare Fremde" und Abbas Khiders "Ohrfeige"

Intercultural Experiences in Aglaja Veteranyi's "Warum das Kind in der Polenta kocht", Irena Brežná's "Die undankbare Fremde" and Abbas Khider's "Ohrfeige"
Abstract:
Within the scope of this final paper for the double degree program in cooperation with the University of Bayreuth the literary works Warum das Kind in der Polenta kocht from Aglaja Veteranyi, Die undankbare Fremde from Irena Brežná and Ohrfeige from Abbas Khider are analyzed according to the following questions: Which intercultural experiences are made by the protagonists and how do they deal with …více
Abstract:
Předkládaná magisterská práce je výsledkem studia dvojitého diplomu ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Tématem této práce je analýza, interpretace a porovnání tří literárních děl: "Warum das Kind in der Polenta kocht" od Aglaji Veteranyi, "Die undankbare Fremde" od Ireny Brežné a "Ohrfeige" od Abbase Khidera. Na texty byly kladeny především tyto otázky: Jaké mají hlavní hrdinové zkušenosti s interkulturalitou …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHWAB, Sabrina. Interkulturalitätserfahrungen und Integration in Aglaja Veteranyis "Warum das Kind in der Polenta kocht", Irena Brežnás "Die undankbare Fremde" und Abbas Khiders "Ohrfeige". Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu