Marcela MAŇUROVÁ

Bakalářská práce

Dopad ošetřování terminálně nemocného pacienta v domácí péči na nejbližší příbuzné

The impact of home cared, terminally illness patient on his close relatives
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, jaký dopad na nejbližší příbuzné má ošetřování terminálně nemocného v domácí péči. V teoretické části jsme se zabývali umíráním, smrtí a specifiky péče o terminálně nemocné v domácím prostředí. Také nás zajímaly role a potřeby rodiny v péči o terminálně nemocného. Za metodou průzkumu jsme zvolili kvalitativní dotazování formou polostrukturovaného rozhovoru. Zajímalo nás, jaké …více
Abstract:
The aim of the study was to determine the impact for relatives of treating terminally ill in home care. In the theoretical part we dealt with dying, death and specifics of care for terminally ill at home. We were also interested in the role and needs of families in caring for terminally ill. As the survey method, we chose qualitative interviewing through semi-structured interview. We wondered what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇUROVÁ, Marcela. Dopad ošetřování terminálně nemocného pacienta v domácí péči na nejbližší příbuzné. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta