Gabriela MOTLOVÁ

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení na Togu pro děti mladšího školního věku

Compensatory exercise with Togu for primary school children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kompenzačních cvičení na Togu pro děti mladšího školního věku. Součástí práce jsou anatomicko-kineziologická východiska od odborných autorů v rámci vadného držení těla, posturálních a fázických svalů a kompenzační cvičení. Je zde uvedena charakteristika balančních cvičení, jejich vývoj a význam, také popis pomůcek a fotografií. Dále didaktické poznatky při sestavování …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis deals with compensatory exercise with on Togu for children of younger school age. Part of the thesis includes anatomical-kinesiological starting points from professional authors in the context of faulty posture, postural and phasic muscles and compensatory exercises. The characteristics of the balance exercises, their development and their importance, the description of the aids …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Hana Kabešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOTLOVÁ, Gabriela. Kompenzační cvičení na Togu pro děti mladšího školního věku. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta