Bc. Kristýna Kosková

Diplomová práce

Senzorická analýza vybraných komodit s náhradními sladidly vhodnými pro pacienty s diabetes mellitus

Sensory analysis of selected commodities with sweeteners suitable for patients with diabetes mellitus
Anotace:
Diplomová práce se zabývá charakteristikou náhradních sladidel, jejich rozdělením a následným využitím v praxi. Dále je popsána problematika diabetes mellitus a jeho rozdělení na jednotlivé typy, které jsou diabetes mellitus 1. a 2. typu. Detailně jsou popsány klinické příznaky, diagnostika, léčba a prevence tohoto onemocnění včetně možných komplikací. Důležitým faktorem je hodnota glykemického indexu …více
Abstract:
The master´s thesis deals with the characteristics of sweeteners, their distribution and subsequent use in practice. The issue of diabetes mellitus and its division into individual types, which are type 1 and type 2 diabetes mellitus, is further described. The clinical signs, diagnosis, treatment and prevention of this disease, including possible complications, are described in detail. The value of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D.
  • Oponent: Jitka Přichystalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta