Bc. Martin Fanfule

Bakalářská práce

Česko-rakouská přeshraniční spolupráce

Czech-Austrian cross-border cooperation
Anotace:
Předkládaná práce se věnuje tématu česko-rakouské přeshraniční spolupráce, její kvalitě, intenzitě a faktorům, které ji ovlivňují. K tomu dochází skrze analýzu přeshraničních struktur, vytvořených zejména za účelem lepšího využívání prostředků evropských strukturálních fondů. Ty tvoří podstatnou část zdrojů, ze kterých je spolupráce se zahraničními veřejnými institucemi realizována. Druhá část práce …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the topic of Czech-Austrian cross-border cooperation, its quality, intensity and factors which influence it. It is provided through the analysis of cross-border structures, established primarily for a purpose of more efficient using of European territorial support. The support represents a substantial part of resources of which is the cooperation with foreign public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Dostál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií