Bc. Michaela Janoušková

Diplomová práce

Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko

Cross-border Cooperation between the Czech Republic and Poland
Anotace:
Život v pohraničních regionech se vyznačuje celou řadou problémů. V České republice se jedná ve značné míře o horské oblasti s méně příznivým klimatem, špatnou dostupností centrálních částí státu, nezaměstnaností, absence mnohých služeb atd. V průběhu historie zdejší život výrazně ovlivňovala možnost (nebo naopak zablokování) přeshraniční spolupráce. Tato diplomová práce je zaměřena na přeshraniční …více
Abstract:
Life in border regions is characterised by a number of problems. In the Czech Republic, these are largely mountainous areas with less favourable climate, poor availability of central parts of the state, unemployment, the absence of many services, etc. Throughout the history, the possibility (or, conversely, blocking) of cross-border cooperation has significantly affected the local life. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní