Markéta DOČKALOVÁ

Diplomová práce

Psychologické aspekty rané poporodní péče

Psychological aspects of early postnatal care
Anotace:
Tématem této práce jsou psychologické aspekty rané poporodní péče. Teoretická část je rozčleněna do 6 kapitol. První kapitola se věnuje psychologickým aspektům brzkého kontaktu matky s dítětem po porodu. Druhá kapitola se věnuje vlivu hormonů a jejich důležitostí na vytvoření vztahu/vazby mezi matkou a jejím dítětem. Třetí kapitola se věnuje přímo vymezení pojmu bonding, věnuje se jeho historii i současnému …více
Abstract:
The thesis deals with psychological aspects of early postnatal care. Theoretical part is divided into six chapters. The first chapter focuses on psychological aspects of early contact between mother and child after birth. The second chapter deals with the influence of hormones and their significance concerning formation of relationship/bond between mother and her child. The third chapter is directly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2013
Zveřejnit od: 4. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOČKALOVÁ, Markéta. Psychologické aspekty rané poporodní péče. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 7. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / výchova ke zdraví - český jazyk