Bc. Martina Švancarová

Diplomová práce

Psychologické aspekty prožívání porodu rodičkou za přítomnosti doprovázející osoby

Psychological aspects of how a woman in labour takes the delivery when accompanied by a close person
Anotace:
Diplomová práce se zabývá psychologickými aspekty prožívání porodu rodičkou za přítomnosti doprovázející osoby, a jejím záměrem bylo jednak nastínit důvody, které vedou maminky k tomu, aby si ke svému porodu blízkou osobu vzaly, a jednak zjistit, v čem a jak jim byla tato osoba nejvíce nápomocná. Prezentovaná práce si nekladla za cíl podat jednoznačná tvrzení o nejlepší možné formě pomoci, nýbrž nabídnout …více
Abstract:
Psychological aspects of how a woman in labour takes the delivery when accompanied by a close person In my diploma thesis I deal with psychological aspects of how a woman in labour takes the delivery when she is accompanied by a close person. The purpose of my work is in part to outline the reasons making mothers to have a close person with them at the childbirth and also to find out how and in what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií