Bc. Veronika Wichová

Bakalářská práce

Jak míra kontaktu ovlivňuje vytváření předsudků o druhých: Předsudky vůči environmentalistům

How the degree of contact influences the creation of prejudices towards others: Prejudices towards environmentalists
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o předsudcích a jejich ovlivňování. V první části práce jsou vysvětleny pojmy související s předsudky, vytváření předsudku, fáze předsudku a odbourávání předsudku. Druhá část práce je věnována výzkumu, který se skládá z kvalitativní a kvantitativní části. V první části výzkumu jsou zjištěny představy, které lidé mohou mít o environmentalistech. Pro tuto část výzkumu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with prejudices and their propensity to be influenced. In the first part the terms related to prejudices, creation of prejudices, phases of prejudices and elimination of prejudice are explained. The second part is devoted to the research, which consists of a qualitative and a quantitative part. The first part of the research identifies the ideas which people can have about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák
  • Oponent: Mgr. Renata Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií