Paulína Dolnáková

Bakalářská práce

Problematické oblasti ekonomického rastu v podniku BONECO a. s. so zameraním na riadenie likvidity a čistého pracovného kapitálu

Problematické oblasti ekonomického růstu v podniku BONECO a.s. se zaměřením na řízení likvidity a čistého pracovního kapitálu
Anotace:
Dolnáková, P. Problematické oblasti ekonomického růstu v podniku BONECO a.s. se zaměřením na řízení likvidity a čistého pracovního kapitálu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Práce je zaměřená na identifikování problematických oblastí podniku v rámci řízení likvidity a čistého pracovního kapitálu. Pro utvoření ucelenějšího obrazu je doplněná o výpočet ukazatelů finanční analýzy …více
Abstract:
Dolnáková, P. Problematical areas of economic development in joint stock company named BONECO with focus on liquidity and net working capital management. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019.The thesis is focused on identifying the problematical areas of the company in the sphere of liquidity and net working capital management. To create a more compact view of the issue, the thesis involves …více
Abstract:
Dolnáková, P. Problematické oblasti ekonomického rastu v podniku BONECO a. s. so zameraním na riadenie likvidity a čistého pracovného kapitálu. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2019.Práca je zameraná na identifikovanie problematických oblastí podniku v rámci riadenia likvidity a čistého pracovného kapitálu. Pre utvorenie ucelenejšieho obrazu je doplnená o výpočet ukazovateľov finančnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Andrea Masařová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický