Mgr. Eva Sedlmaierová

Bakalářská práce

Signální dráha TFG-beta u glioblastoma multiforme

TGF-beta signalling pathway in glioblastoma multiforme
Anotace:
Glioblastoma multiforme (GBM) patří mezi nejagresivnější nádory a je to nejčastější typ primárního nádoru mozku. Proteiny rodiny TGF-β hrají významnou úlohu v patogenezi tohoto onemocnění. TGF-β má v průběhu vývoje nádoru rozdílné účinky. U normálních buněk a v počátcích nádorové transformace TGF-β indukuje zástavu buněčného cyklu a může aktivovat proteiny navozující apoptózu. Působí tedy jako nádorový …více
Abstract:
Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most aggressive tumors and also the most common primary brain tumor. TGF-β protein family plays a key role in pathogenesis of this disease. TGF-β is influencing the development of this tumor in various ways. In normal cells and at the beginning of the tumor transformation, TGF-β induces cell cycle arrest and may activate proteins inducing apoptosis. Thus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma