Veronika DURASOVÁ

Diplomová práce

Obec s rozšířenou působností

Municipality with Extended Competence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem obce s rozšířenou působností. Práce komplexně popisuje základní pojmy z oblasti veřejné správy, historický vývoj samosprávy, státní správy a vznik obcí s rozšířenou působností na území České republiky, charakterizuje obec s rozšířenou působností, její právní postavení, organizaci, působnost, agendu, vztahy obce s rozšířenou působností s dalšími subjekty a srovnává …více
Abstract:
This thesis concerns itself with municipality with extended competence. The work describes in detail, the main concept of public administration, the historical development of autonomy, government administration and the establishment of the municipality with extended competence on the territory of the Czech Republic, it characterises the municipality with extended competence, its legal position, organisation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DURASOVÁ, Veronika. Obec s rozšířenou působností. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/