Zuzana BLOUDKOVÁ

Diplomová práce

Samostatná a přenesená působnost obcí

Individual and delegated competences of municipalities
Anotace:
Tato práce se zabývá pojmem samostatné a přenesené působnosti obcí, jejich zakotvením v právním řádě ČR, oprávnění a povinnosti obcí při výkonu těchto působností, dozor a kontrolu jejich výkonu. Zabývá se také orgány obcí, které také moou v rámci těchto působností vytvářet podzákonné právní akty.
Abstract:
This thesis deal with individual and delegated competences of municipalities, their anchoring in Czech law, autorizations and duties of municipalities in the output of these scope, supervision and monitoring their performance. It also deals with municipal authorities, which may also create the competence to issue subordinate legal acts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2011
Zveřejnit od: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLOUDKOVÁ, Zuzana. Samostatná a přenesená působnost obcí. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo