Denisa MARKOVÁ

Diplomová práce

Aktivizující výukové strategie v primárním vzdělávání

Active Teaching Strategies in Primary Education
Anotace:
Tématem této práce jsou aktivizující výukové strategie v primárním vzdělávání. Teoretická část je rozdělena do osmi kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na vymezení pojmů výukové strategie, metoda výuky a organizační forma výuky, včetně jejich klasifikací a nastínění historie metod výuky a organizačních forem výuky. Teoretická část se zaměřuje také na cíle a obsah primárního vzdělávání, osobnost …více
Abstract:
This diploma thesis deals with activating teaching strategies in primary education. The theoretical part is divided into eight chapters. These chapters are focusing on definition of teaching strategies, teaching methods and organizational teaching forms, including its classification and short summary of its historical development. This part also deals with goals and the content of primary education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Seberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Denisa. Aktivizující výukové strategie v primárním vzdělávání. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta