Bc. Pavel Novotný

Diplomová práce

Tvorba informační strategie ve firmě

Creation of an Information Strategy in a Company
Anotace:
Diplomová práce je věnována tvorbě informační strategie. V první části práce je pohled zaměřen na strategické plánování z globálního pohledu. Následně je globální pohled konkretizován z pohledu informačních zdrojů a tvorby informační strategie. S ohledem na důležitou funkci, kterou v současné době hrají informace, je v praktické části práce vytvořen základ informační strategie reálné obchodní firmy …více
Abstract:
This thesis is dedicated to creating an information strategy. The first part of the publication is focused on strategic planning from a global perspective. Subsequently, the global view is realized in terms of the information resources and the creation of an information strategy. With regard to the important role that information is currently playing is in the practical part of the publication created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS