Bc. Andrea SALÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Balancování na hraně: Guerilla marketing, buzzmarketing, virální marketing

Balancing on the edge: Guerilla marketing, buzzmarketing, viral marketing
Abstract:
Tato práce pojednává o nových marketingových trendech {--} zejména pak guerilla marketingu, buzzmarketingu a virálním marketingu a jejich obecném vnímání v českém prostředí. Cílem mé práce je prokázat, že tyto marketingové formy balancují na hraně a jsou viděny spíše v negativním světle. V teoretické části mé bakalářské práce se zabývám oblastí marketingových komunikací a rozvojem nových marketingových …more
Abstract:
This work is dealing with a new marketing trends {--} guerilla marketing, buzzmarketing and viral marketing and researches sensations of this marketing forms in Czech republic generally. Object of my work is demonstration of balancing choosen marketing trends on the edge. The theoretical part describes marketing communications and a development of new marketing trends generally. In the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2009
Identifier: 10532

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SALÁKOVÁ, Andrea. Balancování na hraně: Guerilla marketing, buzzmarketing, virální marketing. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.