Bc. Michaela Kršková

Bakalářská práce

Využití plavání při různých druzích oslabení

The exploit of swimming with different kinds of weakens
Anotace:
ANOTACE Michaela Kršková: Využití plavání při různých druzích oslabení Brno:MU FSpS, 2006 56 stran Bakalářská práce je zaměřena na sjednocení poznatků o vhodnosti plavání při různých druzích oslabení. Cílem práce je zjišťování a využití vhodných plaveckých způsobů, jejich modifikace a didaktické zásady při vnitřním, tělesném, smyslovém a mentálním oslabení.
Abstract:
ANNOTATION Michaela Kršková: The exploit of swimming with different kinds of weakens Brno 2006 56 sides This bachelor work is intent on the unite informations of swimming convenient with different kinds of weakens. The aim is to state and a exploit convenient kind of swimming styles modification and proncoples of education with innter, somatic, sensuous and mental weakens.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2006
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu