Bc. Markéta Šťastná

Diplomová práce

Výuka předmětu didaktika ruského jazyka na Latvijas Universitate.

Education of the university subject didactics of Russian language at Latvijas Universitate
Anotace:
Diplomová práce pojednává o výuce předmětu didaktika ruského jazyka na vzdělávací instituci Latvijas Universitāte. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Práce pojednává o pozorování výuky, ve které jsou obsaženy návrhy na její zlepšení. V teoretické části je pozornost věnovaná vzdělávacímu systému v Lotyšsku, didaktice cizího jazyka a klasifikaci výukových metod. Empirická část …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on education of the university subject: „Didactics of Russian language“ at the Latvian University (Latvijas Universitāte). This thesis is divided into theoretical part and research, which is dedicated to research issue, observing and proposals of improvement. In the theoretical part, I pay attention on Latvian education system, didactics of foreign language and classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta