Veronika KOZINOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané antropometrické parametry a fyzická zdatnost dívek ve věku 17 a 19 let.

Selected anthropometric parameters and level of physical fitness of girls aged 17 and 19 years old.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vybranými antropometrickými parametry a fyzickou zdatností dívek ve věku 17 a 19 let. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zabývá pojmy antropologie, antropometrika, pohybovými schopnosti, růstem, vývojem a předešlými antropologickými výzkumy. V praktické části se zabývá porovnáním tělesné hmotnosti, tělesné výšky, Body Mass Indexu u dívek …více
Abstract:
This thesis deals with selected anthropometric parameters and physical fitness of girls aged 17 and 19 years old. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with notions of anthropology, Anthropometrics, movement skills, growth, development and previous anthropological studies. The practical part deals with the comparison of body weight, body height, Body Mass …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015
Zveřejnit od: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan SCHUSTER, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZINOVÁ, Veronika. Vybrané antropometrické parametry a fyzická zdatnost dívek ve věku 17 a 19 let.. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 6. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 94j3se 94j3se/2
30. 6. 2015
Složky
Soubory
Bulánová, L.
1. 7. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.