Lenka Květová

Diplomová práce

Foreign direct investment vs. development assistance as tools of foreign policy: Chinese policy in Africa

Přímé zahraniční investice vs. rozvojová pomoc jako nástroj zahraniční politiky: čínská politika v Africe
Anotace:
Tato práce si dává za cíl prozkoumat čínské přímé zahraniční investice v Sub-saharské Africe a jejich vliv na čínskou zahraniční politiku na kontinentu mezi lety 2004 a 2010. Mnozí autoři označují ropu a nerostné suroviny za primární motivaci čínských investic v Africe. Z tohoto výzkumu nicméně vyplývá, že přestože přítomnost nerostných zdrojů do velké míry koreluje s přítomností čínských investic …více
Abstract:
This thesis examines Chinese foreign direct investments in Sub-Saharan Africa and their influence on Chinese foreign policy on the continent between the years 2004 and 2010. It is often believed that oil and raw materials are the principal determinants of Chinese investments in Africa. However, this research suggests that even though there exists strong correlation between the existence of reserves …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Kratochvíl
  • Oponent: Vladimíra Knotková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40488