Mgr. Erika Bartúnková

Bakalářská práce

Postoj asistentov k materstvu a rodičovstvu osôb s mentálnym postihnutím

The Social Assistant’s Position to Maternity and Parenthood of Mentally Handicapped People
Abstract:
Annotation Title of thesis: The Social Assistant’s Position to Maternity and Parenthood of Mentally Handicapped People Name of author: Erika Bartúnková Leading: Mgr. et Mgr. Jana Čechová Number of words: 13882 Key words: maternity and parenthood, mentally handicapped people, position, assistant, assistance The aim of my thesis was description of social assistant’s position to maternity and parenthood …více
Abstract:
Anotácia Názov práce: Postoj asistentov k materstvu a rodičovstvu osôb s mentálnym postihnutím Autorka: Erika Bartúnková Vedúca práce: Mgr. et Mgr. Jana Čechová Počet slov: 13882 Kľúčové slová: materstvo a rodičovstvo, osoba s mentálnym postihnutím, postoj, asistent, asistencia Cieľom bakalárskej práce bolo popísať postoj asistentov k problematike materstva a rodičovstva osôb s mentálnym postihnutím …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Jana Čechová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií