Bc. Marek Vavřička

Diplomová práce

Írán: autoritativní nebo totalitní stát?

Iran: Authoritarian or Totalitarian State?
Anotace:
V této diplomové práci se zabývám problematikou totalitních a autoritativních režimů ve vztahu k politickému systému Íránské islámské republiky. Po úvodní charakteristice totalitních a autoritativních režimů, představení pojetí významných politologů a jejich komparaci následuje popis íránského politického systému a konečně aplikace jednotlivých charakteristik totalitních a autoritativních režimů na …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on totalitarian and authoritarian regimes in relation to the political system of the Islamic Republic of Iran. After the initial characterization of totalitarian and authoritarian regimes, the introduction of major political theorists’ concepts and their comparison, follows a description of the Iranian political system, and finally an application of the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní