Bc. Marek Vavřička

Master's thesis

Írán: autoritativní nebo totalitní stát?

Iran: Authoritarian or Totalitarian State?
Abstract:
V této diplomové práci se zabývám problematikou totalitních a autoritativních režimů ve vztahu k politickému systému Íránské islámské republiky. Po úvodní charakteristice totalitních a autoritativních režimů, představení pojetí významných politologů a jejich komparaci následuje popis íránského politického systému a konečně aplikace jednotlivých charakteristik totalitních a autoritativních režimů na …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on totalitarian and authoritarian regimes in relation to the political system of the Islamic Republic of Iran. After the initial characterization of totalitarian and authoritarian regimes, the introduction of major political theorists’ concepts and their comparison, follows a description of the Iranian political system, and finally an application of the characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní