Theses 

Analýza vztahů mezi vlastnostmi systému měření a nejistotami měření – Antónia Holeňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Antónia Holeňová

Diplomová práce

Analýza vztahů mezi vlastnostmi systému měření a nejistotami měření

Analysis of the Relationships between the Properties of the Measurement System and Measurement Uncertainties

Anotace: Hlavním cílem Diplomové práce je analýza vztahů mezi vlastnostmi systému měření a nejistotami měření. První kapitola je zaměřena na teoretický rozbor vlastností systému měření, nejistot měření a jejich vyhodnocování podle příručky MSA a VDA 5. V následující části jsou analyzovány rozdíly ve vyhodnocování obou příruček z různých hledisek. V třetí kapitole jsou vyhodnoceny soubory reálných dat a porovnány dosažené výsledky dle obou příruček. Čtvrtá kapitola se věnuje analýze faktorů ovlivňující rozdílnost dosažených výsledků a vyhodnocením jejich vlivu.

Abstract: The main aim of this thesis is to analyze the relationship between the properties of the measurement system and measurement uncertainties. The first chapter focuses on the theoretical analysis of the properties of the measurement system, uncertainty of measurement and evaluation according to manual MSA and VDA 5th. The following sections are analyzed differences in the evaluation of both handbooks from different perspectives. The third chapter analyzes the set of real data and compared the results obtained by the both manuals. The fourth chapter is devoted to the analysis of factors affecting the diversity of the achieved results and evaluating their impact.

Klíčová slova: Statistické vlastnosti systému měření, analýza systému měření, nejistoty měření

Keywords: Statistical properties of the measurement system, Measurement System Analysis, Measurement uncertainty

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Pavel Klaput
  • Oponent: Petra Halfarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:28, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz