Bc. Leoš Daněk

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení v judo

Compensatory exercises in judo
Anotace:
Práce pojednává o tématu kompenzačních cviků a jejich využití při tréninku juda v ČR. První dvě kapitoly bakalářské práce tvoří teoretickou část a stávají se východiskem pro třetí a čtvrtou část, empirickou kapitolu. Zabývají se teoretickým základem dané problematiky. Kapitola první se zaměřuje na obecnou charakteristiku juda. Druhá kapitola pojednává o stručné charakteristice kompenzačních cviků a …více
Abstract:
This thesis deals with topic of compensation exercises in judo training in Czech Republic. The first two chapters of thesis represent a theoretical part and form a basis for the third and the fourth empirical chapters. These chapters include theoretical principles of the issue. Chapter 1 focuses on general charakteristics of judo. Chapter 2 contains the most important characteristics of compensation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Tomeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií