Tomáš KUČERA

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení u hokejistů

Compensatory exercise for hockey players
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na kompenzační cvičení v ledním hokeji. V teoretické části opisuje historii a dnešní moderní styl tohoto oblíbeného sportu. Samostatná kapitola je věnována kompenzačním cvičením včetně odborné literatury ze zahraničí. Pro praktickou část byly vypracovány dva dotazníky, které byly poslány vybraným hráčům. K těmto dotazníkům jsem posléze stanovil cíle a hypotézy. Hypotézy …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on compensatory exercises in ice hockey. The theoretical part describes the history and today's modern style of this popular sport. A separate chapter is devoted to compensatory exercises, including professional literature from abroad. For the practical part, two questionnaires were created, which were sent to selected players. I then set goals and hypotheses for these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Ryba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERA, Tomáš. Kompenzační cvičení u hokejistů. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/