Mgr. Adam Blisa

Diplomová práce

Judicial Salaries as a Component of Judicial Independence

Judicial Salaries as a Component of Judicial Independence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi odměňováním soudců a konceptem soudcovské nezávislosti, zejména otázkou, do jaké míry je odměňování soudců konceptem soudcovské nezávislosti chráněno před zásahy. Za tímto účelem práce zkoumá jednotlivé složky odměňování soudců, aktéry a způsoby potenciálních zásahů, jakož i modely, jež jsou ve světě užívány pro ochranu odměňování soudců před těmito zásahy. Fungování …více
Abstract:
This thesis focuses on the relationship between judicial remuneration and the concept of judicial independence, specifically on the degree to which the former is protected by the latter from interferences. To do so, the thesis explores the various components that judicial remuneration may consist of, the actors who can interfere with judicial remuneration and the manners in which they may do so, as …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce