Kateřina ČERNÁKOVÁ

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u nelékařských zdravotnických pracovníků a jeho prevence

Burnout syndrome among non-medical health professionals and its prevention
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u nelékařských zdravotnických pracovníků a jeho prevencí. Práce sestává ze dvou částí, a to z teoretické části a z praktické části. Teoretická část probírá syndrom vyhoření jako takový, zabývá se jeho prevencí, probírá pomáhající profese a nelékařské zdravotnické pracovníky a v neposlední řadě také supervizi a peer pracovníky. Praktická část je zaměřená …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on burnout syndrome among non-medical health pro-fessionals and its prevention. The thesis is consisted of two parts. The theoretical and practi-cal part. Theoretical part explained aspects such as burnout syndorma itself, listed and expla-ined the possibilities of its prevention, noted who belongs among non-medical health proffe-sionals and also focused on what supervision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Pecháčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁKOVÁ, Kateřina. Syndrom vyhoření u nelékařských zdravotnických pracovníků a jeho prevence. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/