Bc. Mgr. Martin Moník

Master's thesis

Mechanické vlastnosti vybraných moravských silicitů

Mechanical properties of selected Moravian silicites
Abstract:
V této diplomové práci se věnuji mechanickým vlastnostem silicitů využívaných v pravěku Moravy na výrobu štípaných artefaktů. Jako objektivní měřítka jejich kvality byly určeny lomová a rázová houževnatost a mikrotvrdost. Zatímco mikrotvrdost pravděpodobně odráží odolnost hran proti opotřebení, rázová a lomová houževnatost odráží opracovatelnost (štípatelnost) testovaných silicitů. Mikrotvrdost by …more
Abstract:
In this thesis I study mechanical properties of silicites used in Moravian prehistory for chipped stone manufacture. Fracture and impact toughness as well as microhardness were selected as objective criteria of silicite quality. Whereas microhardness probably reflects the wear resistence of edges, impact and fracture toughness reflect the workability (fissility) of analyzed silicites. Microhardness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta