Bc. Radovan Jurtík

Diplomová práce

Digitální modulace radiových signálů

Digital Modulation of RF Signals
Anotace:
Diplomová práce se zabývá digitálními modulacemi radiových signálů. Postupně je vysvětleno, co je to signál a jak signály klasifikujeme. Dále je popsán komunikační systém, tedy jak se signály přenášejí a důvod, proč se vlastně signály modulují. Práce se detailně zabývá digitálními modulacemi. Pro každou modulaci jsou zobrazeny časové průběhy a konstelační diagramy. Praktická část je zaměřena na vytvoření …více
Abstract:
This master thesis deals with digital modulations of radio frequency signals. Step by step is explained what the signal is and how can be classified. The next part describes how signals are transmitted what is represented by communication system. Thesis is detaily focused on digital modulation. For each modulation is shown timing diagram and constellation diagram. Practical part is about creation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013
Zveřejnit od: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Pospíšilík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jurtík, Radovan. Digitální modulace radiových signálů. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy

Práce na příbuzné téma