Marie BELIČKOVÁ

Bachelor's thesis

Sága Zaklínač Andrzeje Sapkowského jako inspirace slovanskou mytologií

The Witcher saga by Andrzej Sapkowski as an inspiration for the Slavic mythology
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá ságou Zaklínač od současného polského spisovatele Andrzeje Sapkowského. Jeho dílo spadá do literárního žánru fantasy, který budeme rovněž v této práci teoreticky zkoumat. Hlavním cílem této práce je analyzovat všechny knihy ze ságy Zaklínač a identifikovat slovanské mytologické zdroje, ze kterých Andrzej Sapkowski čerpal. Následně tyto zdroje budou utříděny, zařazeny …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Witcher saga by the contemporary Polish writer Andrzej Sapkowski. His work falls into the literature genre of fantasy, which we are going to examine in this thesis. The main aim of this thesis is to analyse all books from the Witcher saga and to identify the mythological Slavic sources that Andrzej Sapkowski drew from. After that, the sources will be sorted, categorized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jindřich Bernt

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BELIČKOVÁ, Marie. Sága Zaklínač Andrzeje Sapkowského jako inspirace slovanskou mytologií. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / ČJ FIL