Bc. Šárka Dresslerová

Bachelor's thesis

Podnikatelský plán na založení nového podniku

Business plan for setting up a new company
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o zpracování podnikatelského plánu na založení nového podniku v oblasti služeb. Cílem této bakalářské práce je zpracovat reálný podnikatelský plán na založení nového podniku, a to kavárny, jedním podnikatelem. Důraz je kladen na marketingovou část, a to konkrétně na intuitivní marketing, protože podnik bude zakládat jeden podnikatel, který nebude mít neomezené rozpočtové …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a compilation of a business plan for setting up a new company in the services area. This bachelor thesis target is to compile the real business plan for setting up a new company, namely a coffee house, by a single entrepreneur. The emphasis is placed on the marketing part, namely on intuitive marketing, because the company will be set up by a single entrepreneur who …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Karel Hušner, CSc.
  • Reader: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní