Bc. Petr Zbraněk

Bachelor's thesis

Destinační management - spolupráce aktérů cestovního ruchu v Kutné Hoře

Destination management - Stakeholders' cooperation in Kutná Hora
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Destinační management - spolupráce aktérů cestovního ruchu v Kutné Hoře“ je zhodnocení spolupráce a partnerských vazeb mezi klíčovými aktéry cestovního ruchu v Kutné Hoře. První část je zaměřena na teoretické základy spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu společně s teoretickým popisem aktérů činných v této oblasti. V druhé části jsou identifikováni konkrétní …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Destination management - Stakeholders' cooperation in Kutná Hora“ is to evaluate the cooperation among the key stakeholders of tourism in Kutná Hora. The first part is focused on describing the theoretical basis of cooperation and partnership in tourism and also of its stakeholders. The second part contains identification of the stakeholders in Kutná Hora as well as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Reader: Ing. Markéta Bobková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta