Ondřej Klíma

Bachelor's thesis

A Deep Story of the Czech: The Social Meanings of Roma in Czech Society

A Deep Story of the Czech: The Social Meanings of Roma in Czech Society
Abstract:
Tato práce zkoumá předsudky k Romské komunitě v kontextu České Republiky za pomoci konceptu Deep Story, vytvořeného americkou socioložkou Arlie Russell Hochschildovou v její knize Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right. Cílem této práce je vyplnit mezeru v dosavadní literatuře tím, že poskytne vhled do perspektivy „běžného“ Čecha a jeho pohledu na stereotypizaci Romské …more
Abstract:
This work explores the prejudice against Roma in the context of the Czech Republic using a concept of Deep Story, created by American sociologist Arlie Russell Hochschild in her book Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right. The work aims to fill the gap in the literature by exploring the perspective of the “ordinary” Czech on the prejudice against Roma. In the first, I …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Dr. Werner Binder
  • Reader: Mgr. Alica Rétiová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií