Bc. Lucie Vrbová

Diplomová práce

Creating an icon: A cultural sociological analysis of the branding of Brno

Creating an icon: A cultural sociological analysis of the branding of Brno
Anotace:
Diplomová práce se primárně zabývá procesem zvaným jako city branding, který je detailně analyzován na příkladu města Brna ležícím v České Republice. Kulturní sociologie zde vystupuje v roli zastřešující teorie, kdy je kladen značný důraz na tzv. ikonicitu. A tedy v rámci diplomové práce je snaha o zodpovězení otázky, jak branding Brna přispívá k této ikonicitě města a regionu jako celku. Tento cíl …více
Abstract:
This thesis focuses mainly on a city and a process called city branding, which is closely described and analyzed in the example of the city of Brno in the Czech Republic. City branding is, in this case, viewed from the perspective of cultural sociology and the approach of iconicity. In the thesis, I will answer the question: how has the branding of Brno made the city iconic? This goal is achieved by …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma