Jana ZAGOROVÁ

Bachelor's thesis

Zahraniční politika Turecka vůči vybraným balkánským zemím - případová studie

The Foreign Policy of the Republic of Turkey towards the Selected Balkan Countries - case study
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje současné zahraniční politice Turecka vůči vybraným balkánským zemím, konkrétně nečlenským státům EU. Cílem textu je prokázat či vyvrátit hypotézu, že stagnace ve vyjednávání Turecka a EU od roku 2005 má za důsledek zvyšující se spolupráci s vybranými balkánskými zeměmi od téže doby. První kapitola práce vysvětluje, proč Turecko nebylo schopné v 90. letech 20. století …more
Abstract:
This Bachelor Thesis considers the contemporary foreign policy of the Republic of Turkey towards the selected Balkan countries, namely non-EU countries. The aim of the text is to prove or disprove the hypothesis that the stagnation in negotiations between Turkey and the EU since 2005 has resulted in increasing cooperation with selected Balkan countries from the same period. The first chapter explains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2012
Accessible from:: 14. 12. 2012

Thesis defence

 • Date of defence: 29. 1. 2013
 • Supervisor: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZAGOROVÁ, Jana. Zahraniční politika Turecka vůči vybraným balkánským zemím - případová studie. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 14. 12. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 97ardb 97ardb/2
14/12/2012
Folders
Files
Marklová, E.
17/8/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.