Theses 

Rámcový vzdělávací program a tvorba školního vzdělávacího programu – Bc. Alena Štěpánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alena Štěpánová

Diplomová práce

Rámcový vzdělávací program a tvorba školního vzdělávacího programu

The development of curricula for schools training program

Anotace: Vytvoření školního vzdělávacího programu je důležitým krokem k možnosti položit základy pro srovnání škol s podobným oborovým zaměřením. Tento závazný dokument je vodítkem pro všechny tvůrce školních vzdělávacích programů stejného oboru vzdělání. Výsledky vzdělávání budou tedy srovnatelné na různých školách stejného zaměření. Na zpracovanou učební osnovu navazuje rozpracovaný tematický plán učiva tohoto předmětu, zaměřený na odpovídající výsledky vzdělávání a realizaci klíčových kompetencí a průřezových témat oboru kuchař-číšník.

Abstract: To create the school curricula means an important step towards the chance of setting foundations of how to compare schools with similar specialization. This important document has been used by all those who have been making school curricula in the same field. Then the results of education can be compared at different schools with the same specialization. This learning programme has been developed into a detailed subject plan which is aimed to achieving relevant learning results, to implementing key competences and overall topics of the specialization chef-waiter.

Klíčová slova: rámcový vzdělávací program, General educational programme, Školní vzdělávací program- School educational programme, Učební osnova – Training plan Tematický plán učiva – Thematic training plan Výsledky vzdělávání – Education results Kompetence, Competence Legislativa – Legislation vzdělávací plán, Education plan žák – Student učitel – Teacher odborný výcvik, Vocational training

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:25, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz