Bc. Jana Vytásková

Diplomová práce

Všímavost jako moderátor vztahu mezi pracovní spokojeností a pracovním výkonem

Mindfulness as a moderator of relation between job satisfaction and job performance
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá vliv všímavosti jako moderátora vztahu mezi pracovní spokojeností a pracovním výkonem. Všímavost je tradiční koncept, který je ovšem novým v poli pracovní psychologie. Můžeme ho definovat jako uvědomění si současných událostí a zkušeností a vnímavou pozornost k nim. V práci jsme se rozhodli prozkoumat její roli k doposud neobjasněnému vztahu mezi pracovní spokojeností a …více
Abstract:
This thesis examines mindfulness as a moderator of a relation between job satisfaction and job performance. Mindfulness is an old concept newly used in a field of work psychology. We can define it as a receptive attention to and awareness of present events and experience. We examined its role in so far not explained relation between job satisfaction and job performance. A new self-report questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie